La 47a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo

Ponto por la 21a jarcento


Antau~ c^irkau~ 4 jaroj Kobe travivis katastrofon. Tiam esperantistoj en Kobe estis ege kurag^igitaj de multaj samideanoj en la mondo, per jen telefonado, jen leteroj, jen komputilaj retoj ktp. Nun Kobe reviglig^as kiel antau~e. Vere Esperanto kuris tra la mondo kaj donis al ni ESPERON ! Pro tio ni esprimas elkoran dankon.
Posto la tertremego, la Pontego de Markolo Akasi, la plej longa ponto en la mondo, finkonstruig^is. Nun estas la g^usta tempo por montri al vi nian urbon. G^uu la urbon kaj la kongreson.

Dato:la 12a kaj 13a de junio,1999
Loko:Kobe-Urba Universitato de Alilandaj Aferoj
Log^jo:Kobe Towerside Hotel
Kotizo: 3,300 - 4,300 enoj lau~ la alig^tempo
Tranokto kun matenmang^o: 5,800 enoj

C^efaj enhavoj:

Kongresaj Memoraj^oj :
Reviziita "Klaso de Esperanta Konversacio", kiun reverkis s-ro TAKEUTI Yosikazu, kaj ricevos c^iuj alig^intoj.
Ankau~ oni povos ac^eti pos^tukon tinkturitan de s-ino SIKIMORI Sumi, membro de Kobe-Esperanto-Societo.

Kontakto-adreso:
La Organiza Komitato por la 47a Kongreso de Esperantistoj en kansajo. c^e Kobe-Esperanto-Societo(nakamiti@ma3.justnet.ne.jp) au~ Kansaja Ligo de Esperanto-Grupoj (kleg@mvf.biglobe.ne.jp)

Kansaja Ligo de Esperanto-Grupoj (http://www2u.biglobe.ne.jp/~kleg/esperanto.htm)
Sone-higasi 1-11-46-204,Toyonaka-si, Oosaka JP-561-0802 Japanio

Telefono kun telefakso:+81-6-6841-1928