La 48a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo

Unikodo


Dato la 10a kaj 11a de junio, 2000
Loko Sakai, Oosaka (Japanio)
Ejo Gubernia Universitato de Oosaka
Log^ejo Hotelo Amenity Sakai

Sakai estas loka urbo kiu havas historion de "libera urbo". En Sakai trovig^as historiaj vidindaj^oj kaj novaj aspektoj de moderna urbo. Oni povos g^ui diversajn vizag^ojn de la urbo kaj venton de la nova epoko. Nun ni staras sojle al la 21a jarcento, kiam komunikado multege progresos trans landlimoj kaj pligrandig^os la rolo de Esperanto kiel lingvo por egalrajta interpopola komunikado. Ni preparas multajn programerojn pri la kongresa temo "Komunikado en la Tera Epoko". G^uu ankau~ variajn programerojn de la kongreso. Via partopreno estas kore atendata.

Kotizo:
3,000 - 3,500 enoj lau~ la alig^tempo.
Tranokto kun matenmang^o: 6,500enoj (en unulita c^ambro).

C^efa Enhavo:


Kongresaj Memoraj^oj:
Memorajn leterpaperojn kaj kovertojn kun Esperanta logomarko kaj mapon de la urbo kun Esperanta klarigo ricevos c^iu partoprenanto.
Ankau~ oni povos rabate ac^eti "Fabeloj de MIYAZAWA Kenzi", kiu estos eldonita memore al la kongreso.


Kontakto-adreso:
La Organiza Komitato de la 48a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo <BXL00154@nifty.ne.jp>
au~ la oficejo de Kansaja Ligo de Esperanto-Grupoj (KLEG) <kleg@mvf.biglobe.ne.jp>

Hejmpag^o de Kansaja Ligo de Esperanto-Grupoj

@