La 48a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo

ASCII


Dato la 10a kaj 11a de junio, 2000
Loko Sakai, Ôsaka (Japanio)
Ejo Gubernia Universitato de Ôsaka
Loĝejo Hotelo Amenity Sakai

Sakai estas loka urbo kiu havas historion de "libera urbo". En Sakai troviĝas historiaj vidindaĵoj kaj novaj aspektoj de moderna urbo. Oni povos ĝui diversajn vizaĝojn de la urbo kaj venton de la nova epoko. Nun ni staras sojle al la 21a jarcento, kiam komunikado multege progresos trans landlimoj kaj pligrandiĝos la rolo de Esperanto kiel lingvo por egalrajta interpopola komunikado. Ni preparas multajn programerojn pri la kongresa temo "Komunikado en la Tera Epoko". Ĝuu ankaŭ variajn programerojn de la kongreso. Via partopreno estas kore atendata.

Kotizo:
3,000 - 3,500 enoj laŭ la aliĝtempo.
Tranokto kun matenmanĝo: 6,500enoj (en unulita ĉambro).

Ĉefa Enhavo:


Kongresaj Memoraĵoj:
Memorajn leterpaperojn kaj kovertojn kun Esperanta logomarko kaj mapon de la urbo kun Esperanta klarigo ricevos ĉiu partoprenanto.
Ankaŭ oni povos rabate aĉeti "Fabeloj de MIYAZAWA Kenzi", kiu estos eldonita memore al la kongreso.


Kontakto-adreso:
La Organiza Komitato de la 48a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo <BXL00154@nifty.ne.jp>
aŭ la oficejo de Kansaja Ligo de Esperanto-Grupoj (KLEG) <kleg@mvf.biglobe.ne.jp>

Hejmpaĝo de Kansaja Ligo de Esperanto-Grupoj