japana / esperanto

  La 49a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo

La Unua Informilo

Plivigligu nian movadon okaze de la 49a Kongreso
       de Esperantistoj en Kansajo sub sunbrila marurbo Tanabe!

En 1967 ni havis la 15an Kongreson de Esperantistoj en Kansajo en la urbo Wakayama de la gubernio Wakayama. Tridek kvar jarojn poste de tiam ni fine povas havi la kongreson en la urbo Tanabe de tiu sama gubernio. La gastiganto, Kinan-Esperanto-Societo estas nove bakita rondo
, situanta en la plej suda loko el c^iuj Esperanto-Societoj en Japana C^efinsulo. Via partopreno certe donos al g^i grandan stimulon kaj al la urbanoj lau~tempan propagandon c^e la komencig^o de la nova jarcento. G^uu la kongreson en naturabunda urbo Tanabe.

Dato la 9a kaj 10a de junio, 2001
Loko Kinan Kulturdomo
Log^ejo G^ardenhotelo Hanayo
Kotizo 3300~4000 enoj lau~ la alig^tempo
Tranokto kun matenmang^o 6800 enoj

C^efaj enhavoj: Prelegos s-ro TAKEUTI Yosikazu pri "50jaraj patoj de KLEG" kaj s-ro NAKASE


Hisaharu japanlingve pri "MINAKATA Kumagusu kaj lia interpopoleco". En publika debato pri "internacia kontakto kaj komunikado" partoprenos diversaj tiaj grupoj, kiaj Unesko k. a. en Tanabe. Virina korustrupo "Wakaba" kantos esperante kaj japane. Ankau~ okazos fakaj kunsidoj interesaj. Antau~kongreso buse al "la malnova vojo en la regiono Kumano", kie vi provu promeni en japaneska vestaj^o, Heian-Kimono en montaro. Bankedo okazos en la hotelo sub bona etoso kun samideana amikeco. Poste "Paradizo" vin varme atendos.

Kongresa Memoraj^o: Nove tajlorita T-c^emizo kun Zamenhofa vizag^o

Kontakto-adreso: La Organiza Komitato de La 49a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo, c^e EGAWA Harukuni Tel/Fakso :073-461-2234 retadreso:egawa99@mocha.ocn.ne.jp